ارتباط با ما

ارتباط با بخش های داخلی امپایر :

نرم افزار : ۰۹۱۱۱۱۵۰۹۷۶  آقای حسینی

 

تعمیرات و سخت افزار : ۰۹۱۱۱۱۴۸۷۰۹ آقای قلی نژاد

 

مشاوره : ۰۹۱۱۷۷۸۴۳۷۳ آقای هدایتی نسب